Aloha Gas Locations

Aloha Gas Locations

Oahu

Wahiawa

Aloha Gas Wahiawa
150 N. Kamehameha Hwy.
 • Aloha Gift Cards
 • Car Wash
 • My Aloha Rewards
 • Save-a-$ Club
 • Ethanol Free
 • Top Tier Fuel

Wahiawa

Aloha Gas Whitmore
1203 Whitmore Avenue
 • Aloha Gift Cards
 • My Aloha Rewards
 • Save-a-$ Club
 • Top Tier Fuel

Wahiawa

Mahalo Express Wahiawa
119 N. Kamehameha Hwy.
 • Aloha Gift Cards
 • My Aloha Rewards
 • Save-a-$ Club
 • Diesel
 • Top Tier Fuel

Wahiawa

Mahalo Kilani Mart
935 Kilani Avenue
 • Aloha Gift Cards
 • My Aloha Rewards
 • Save-a-$ Club
 • Top Tier Fuel